Regulamin i polityka prywatności strony internetowej

Logo Bistro na Talerzu

Regulamin strony bistronatalerzu.pl

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Bistro na Talerzu, dostępnej pod adresem bistronatalerzu.pl

 

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

Administratorem strony bistronatalerzu.pl jest:

 

Catering Service Sp. z o.o.
Płaczki 8, 63-020 Zaniemyśl
NIP 7822341452

§2. Warunki korzystania

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania ze strony.


Zabrania się zamieszczania treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, wulgarnym lub naruszającym prawa innych osób.


Administracja strony zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu do strony użytkownikom naruszającym postanowienia regulaminu.

§3. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie, bistronatalerzu.pl takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, pliki dźwiękowe i inne, są własnością strony bistronatalerzu.pl lub zostały udostępnione na podstawie odpowiednich licencji.


Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych treści w celach komercyjnych lub niekomercyjnych bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

§4. Odpowiedzialność

Administracja strony bistronatalerzu.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze strony, w tym utratę danych, awarie sprzętu lub oprogramowania oraz wszelkie inne straty.

Polityka Prywatności

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Strona bistronatalerzu.pl może gromadzić następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług oraz komunikacji z użytkownikami.

2. Użycie plików cookie

Strona bistronatalerzu.pl może korzystać z plików cookie w celu poprawienia działania strony oraz zbierania danych statystycznych.

 

Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Strona bistronatalerzu.pl podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

5. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.

6. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu strony i polityki prywatności można kierować na adres e-mail: biuro@bistronatalerzu.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023